Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
12. dubna 2021 ..:: maredicalabria.it ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

maredicalabria se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web maredicalabria a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu maredicalabria souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

maredicalabria shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. maredicalabria také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na maredicalabria automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou maredicalabria využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu maredicalabria.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu maredicalabria, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: maredicalabria nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

maredicalabria doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na maredicalabria. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. maredicalabria nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo maredicalabria a rodinu webů maredicalabria.

Použití osobních informací

maredicalabria shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu maredicalabria a k poskytování služeb, o které jste požádali. maredicalabria také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z maredicalabria a jeho přidružených částí. maredicalabria vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. maredicalabria neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. maredicalabria Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc maredicalabria může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb maredicalabria a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

maredicalabria nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

maredicalabria udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu maredicalabria za účelem zjištění, jaké služby maredicalabria jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům maredicalabria, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web maredicalabria prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící maredicalabria nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku maredicalabria a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů maredicalabria nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web maredicalabria používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky maredicalabria nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti maredicalabria, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb maredicalabria nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

maredicalabria zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. maredicalabria uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

maredicalabria vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se maredicalabria nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte maredicalabria na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2021 by DotNetNuke Corporation